ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่

ประจำปีการศึกษา 2553

ข้อปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

1.   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้กำกับแถวมหาบัณฑิต  บัณฑิต
            1.1   การปฏิบัติของคณาจารย์

เช้า  06.00  น.

-  คณาจารย์ผู้กำกับแถวและเจ้าหน้าที่รายงานตัวเพื่อรับเอกสาร  ณ  บริเวณที่กำหนด
-  คณาจารย์ผู้กำกับแถวเรียกมหาบัณฑิต  บัณฑิตจัดแถวที่ตนรับผิดชอบเพื่อตรวจความเรียบร้อยของมหาบัณฑิต
  บัณฑิต

บ่าย  09.30  น.

-  คณาจารย์ผู้กำกับแถวและเจ้าหน้าที่รายงานตัวเพื่อรับเอกสาร  ณ  บริเวณที่กำหนด
-  คณาจารย์ผู้กำกับแถวเรียกมหาบัณฑิต บัณฑิตจัดแถวที่ตนรับผิดชอบเพื่อตรวจความเรียบร้อยของมหาบัณฑิต
   บัณฑิต

 

ขั้นตอนที่  1  ตรวจรายชื่อมหาบัณฑิต  บัณฑิตผู้มาเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตร

 • ตรวจรายชื่อมหาบัณฑิต  บัณฑิต  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งต้องผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่เท่านั้น
 • ตรวจยศทางทหาร  เช่น  ว่าที่ร้อยตรี  ถ้าไม่แต่งชุดปกติขาว  (แบบทหาร)  ไม่ต้องเขียนแจ้งยศหน้าชื่อในบัญชีรายชื่อ
 • วันซ้อมใหญ่ให้สอบถามการสะกดชื่อ – ชื่อสกุล  ของมหาบัณฑิต  บัณฑิตให้ถูกต้อง
 • ตรวจรายชื่อเรียงลำดับในการจัดแถวเดินเข้าสู่หอประชุม

ขั้นตอนที่  2  ตรวจเครื่องแต่งกายมหาบัณฑิต  บัณฑิต

  • ทรงผม                         สุภาพ  มีสีผมธรรมชาติ  และไม่สวมหรือแซมเครื่องประดับ
  • ใบหน้า                         แต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ  ไม่ฉูดฉาดและพราวแพรวสะท้อนแสง
  • หู                                ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ
  • คอ                              ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด
  • แขน  ข้อมือ  นิ้วมือ       ไม่สวมนาฬิกา กำไล แหวน  ด้ายสาญสิญจน์ และเครื่องประดับทุกชนิด 
                                      เล็บมือสั้นสะอาด  มีสีธรรมชาติ
  • เสื้อกระโปรง                 มหาบัณฑิต  บัณฑิต  หญิง  เป็นไปตามข้อกำหนดการแต่งกายในวันพิธี
  • เสื้อ  กางเกง                 มหาบัณฑิต  บัณฑิต  ชาย  เป็นไปตามข้อกำหนดการแต่งกาย ในวันพิธี
  • เข็มขัด                         มหาบัณฑิต  บัณฑิต  หญิงและชาย  สวมเข็มขัดตามระเบียบสวมพอดี  ไม่ต่ำกว่าระดับเอว
  •  ถุงน่อง                        มหาบัณฑิต  บัณฑิต  หญิง ต้องสวมถุงน่องสีเนื้อ (สีผิวตามธรรมชาติ)  ไม่มีลวดลาย
  • ถุงเท้า                          มหาบัณฑิต   บัณฑิต  ชาย ต้องสวมถุงเท้าสีดำให้กระชับพอดี
  • รองเท้า                        มหาบัณฑิต  บัณฑิต  หญิง สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ
                                     ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว)
  • รองเท้า                        มหาบัณฑิต  บัณฑิต  ชาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ  ทรงสุภาพ
                                     ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่ 

ขั้นตอนที่  3  ตรวจและห้ามบัณฑิตนำสิ่งต่อไปนี้เข้าหอประชุมโดยเด็ดขาด

 • โทรศัพท์มือถือ
 • กล้องถ่ายรูป
 • อาวุธ  นาฬิกา  แหวน  กำไล  ด้ายสายสิญจน์  สร้อยคอ  ปากกา  ตุ้มหู  ฯลฯ
 • กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  กระเป๋าเครื่องสำอาง  กระดาษทิชชู
 • บุหรี่  ลูกอม  หมากฝรั่ง  และของขบเคี้ยวทุกชนิด
 • เอกสารทุกชนิด

ขั้นตอนที่  4  ตรวจสอบบัณฑิตพิการและบัณฑิตผู้มีโลหะในร่างกาย  เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ที่กำหนดให้

ขั้นตอนที่  5  การจัดแถวบัณฑิตเพื่อเข้าหอประชุม

(เช้า)  
(บ่าย) 

6.00  น.
9.30  น.
เตรียมการให้บัณฑิตจัดแถวในภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ
(เช้า)  
(บ่าย) 
6.25  น.
10.30  น.
 ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว
(เช้า)  
(บ่าย) 
6.55  น.  
11.00  น. 
มหาวิทยาลัยฯ  ที่รับก่อนลำดับแรก  เดินมารอบริเวณ ประติมากรรมดอกบัว  มหาวิทยาลัยฯ  ถัดมาเดินต่อมาเป็นลำดับ
(เช้า)  
(บ่าย) 
7.00  น.      
11.20  น.   
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  นำขบวนแถว เข้าสู่หอประชุม ผ่านเครื่องตรวจฯ

                      

ขั้นตอนที่  6  การตรวจและกำกับบัณฑิตเมื่อเข้านั่งประจำที่ในหอประชุม

 • ตรวจสอบจำนวนและรายชื่อบัณฑิตให้ถูกต้อง  และรายงานผู้ประสานงาน  สวท.โดยเร็ว
 • ขณะนั่งในหอประชุม  บัณฑิตและคณาจารย์นั่งในท่าสำรวมเรียบร้อย  ไม่หลับ  ไม่นั่งไขว่ห้าง  และลุกจากที่นั่งจนกว่าจะเสร็จพิธี
 • เมื่อเสร็จพิธีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพ้นจากบริเวณหอประชุมแล้ว  ให้คณาจารย์ผู้กำกับแถวควบคุมบัณฑิตให้ออกจากหอประชุมอย่างเป็นระเบียบ

1.2   การรับรายงานตัว

 1. รับรายงานตัว - ลงนามรายงานตัว
 2. แจ้งจำนวนรายชื่อให้กรรมการฝึกซ้อม  อาจารย์ผู้กำกับแถวและผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ
 3. ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ  รายงานจำนวนรายชื่อมหาบัณฑิต  บัณฑิตให้ผู้ประสานงาน สวท. ทราบรวม  2  ครั้ง  คือ
 • เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานตัวฝึกซ้อมใหญ่  ประมาณ  1  ชั่วโมง  เพื่อจัดปรับรายชื่อ  ปรับแผนผังที่นั่ง  ปรับการจัดลำดับปริญญาบัตร  เพื่อเตรียมการให้ทันในวันพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  หอประชุม
 • เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานตัวในวันพระราชทานปริญญาบัตรและเมื่อเข้านั่งประจำที่  ณ  หอประชุม  เพื่อจัดปรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตามจำนวนและรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง

1.3   การฝึกซ้อม
1.3.1   ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดจากคู่มือและวีดิทัศน์การฝึกซ้อม
1.3.2   ทดลองปฏิบัติเพื่อนำไปฝึกซ้อมให้บัณฑิต
1.3.3   ฝึกซ้อมบัณฑิตให้ทราบขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างละเอียด  โดยเฉพาะการเดิน  การถวายความความเคารพ 
           การเอางาน  การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์  การเชิญปริญญาบัตร
1.3.4   ฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม  ซึ่งเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว 
            จะไม่กลับเข้านั่งประจำที่เดิม  แต่จะเดินไปนั่งแถวหลังสุดที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอเข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
1.3.5    ฝึกซ้อมผู้แทนบัณฑิตที่จะกล่าวนำคำปฏิญาณ
1.3.6    การเดินเข้านั่งและเดินออกจากหอประชุม  สัญญาณต่าง ๆ  การปรบมือ  และการสำรวมขณะอยู่ในพิธี
1.3.7    ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนบัณฑิตในความดูแล  รายงานผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ
1.3.8    แจ้งชื่อ – ชื่อสกุลบัณฑิตพิการ  สาเหตุความพิการ  อุปกรณ์ช่วยส่วนพิการ  รายงาน ราชองครักษ์ 
            เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตามควร
1.3.9    ตรงต่อเวลา  ทำตนเป็นตัวอย่างในทุกโอกาส  โดยเฉพาะขณะอยู่ในหอประชุม
1.3.10  วันซ้อมใหญ่  คณาจารย์แต่งกายสวมครุยปริญญา

1.4   ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.4.1   การจัดแถวบัณฑิต

 • ขณะเริ่มออกเดิน  จัดเป็นแถวตอนเรียงสอง  อาจารย์ผู้กำกับแถวอยู่ด้านซ้ายและขวาของแถวระดับเดียวกับบัณฑิตคนแรก  ช่องว่างระหว่างแถวประมาณ  1.00  เมตร
 • ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะ  เดินเรียงเดี่ยวตามบัญชีรายชื่อและแผนผังที่นั่ง

1.4.2   เมื่อเข้าสู่หอประชุม เข้านั่งประจำที่อาจารย์ผู้กำกับแถว ของตนทางด้านซ้ายและด้านขวา
1.4.3   การกำหนดแถวที่นั่ง กำหนดหมายเลขประจำแถวที่  1  เป็นแถวแรกเรียงตามลำดับ  2 , 3.....ไปจนถึงแถวสุดท้าย 
           แต่ละแถวกำหนดให้บัณฑิตนั่ง  60  คน
1.4.4   เมื่อบัณฑิตเข้าหอประชุมแล้วอาจารย์ผู้กำกับแถวต้อง

 • ตรวจสอบรายชื่อของบัณฑิตก่อนเข้าในแถวที่นั่งให้ถูกต้อง  และครบถ้วน
 • รายงานผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทบทวนจำนวนรายชื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

1.4.5   ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ  ต้องรายงาน

 • จำนวนรายชื่อที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดให้ผู้ประสานงาน  สวท.  ทราบเพื่อจัดปรับจำนวนตัวเลข ในคำกราบบังคมทูลรายงาน  และจัดปรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตรงกับจำนวนบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การจัดลำดับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ให้จัดลำดับดังต่อไปนี้

 • ดุษฎีบัณฑิต
 • มหาบัณฑิต
 • บัณฑิต
 • บัณฑิตที่รับราชการทหาร  ตำรวจ  และว่าที่ร้อยตรี
 • บัณฑิตมีครรภ์
 • บัณฑิตพิการ

2.  ขั้นตอนการเดินแถวเข้าสู่หอประชุม
(เช้าและบ่าย)

(เข้าแถวตอนลักษณะนี้เรียงต่อ ๆ ไปตามลำดับของแต่ละคณะในแต่ละมหาวิทยาลัยฯ  การเดินเข้าจุดตรวจ  ให้เดินเข้าทีละแถว)
2.1.1   ให้มหาวิทยาลัยฯ  จัดแถวบัณฑิตเป็น  2  แถว  โดยให้แถวที่  1  และแถวที่  2  ซ้ายมือเป็นบัณฑิตลำดับที่  30 – 1 
           สำหรับแถวที่  1  แถวที่  2  ขวามือ  เป็นบัณฑิตลำดับที่  31 – 60
2.1.2   การเดินเข้าสู่หอประชุมให้แถวที่  1  และแถวที่  2  ซ้ายมือเข้าสู่จุดตรวจ  (1)  และเข้าหอประชุมทางประตูด้านซ้าย 
           เพื่อนั่งตามลำดับแถวให้ถูกต้อง  ในขณะเดียวกัน  ให้บัณฑิตในแถวที่  1  และแถวที่  2  ขวามือเข้าสู่จุดตรวจที่  (2) 
           และเข้าหอประชุมทางประตูด้านขวาเพื่อนั่งตามลำดับ  เช่นกัน  สำหรับแถวที่  3, 4  และแถวต่อ ๆ  ไป 
           ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแถวที่  1  และแถวที่  2
2.1.3   อาจารย์ผู้กำกับแถวควบคุมการเข้านั่งประจำที่ของบัณฑิตให้ถูกต้อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำลบในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์  044-233067 หรือ 044-233000 ต่อ 2700 หรือ 2730 โทรสาร 044-233068